Wat gebeurt er bij overlijden met mijn edelmetalen?

Hoe wijzig ik mijn gegevens?
October 22, 2018
Is het mogelijk een zakelijke rekening te openen?
October 22, 2018

Wat gebeurt er bij overlijden met mijn edelmetalen?

Bij overlijden zal AmsterdamSafe de bevoegdheid over de account overdragen aan de wettelijke erfgenamen van de rekeninghouder. Hieronder staat de procedure die AmsterdamSafe volgt teneinde vast te stellen wie de wettelijke erfgenamen zijn.

Enkelvoudige rekening

Bij het overlijden van de rekeninghouder moet AmsterdamSafe zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht door de nabestaanden.

De executeur dient schriftelijk kenbaar te maken wat de bedoeling is met betrekking tot voortzetting ofwel beëindiging van de rekening. Dit schrijven kunt u vervolgens tezamen met de onderstaande gegevens per post naar AmsterdamSafe sturen. Totdat AmsterdamSafe deze documenten heeft ontvangen, kunnen er geen nieuwe orders worden geplaatst en/of edelmetalen worden opgehaald dan wel verkocht.

-Verklaring van Erfrecht

-NAW-gegevens van de executeur

-Kopie legitimatiebewijs van de executeur

En/of rekening

Wanneer één van de rekeninghouders komt te overlijden, moet AmsterdamSafe zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. De executeur dient schriftelijk kenbaar te maken wat de bedoeling is met betrekking tot voortzetting ofwel beëindiging van de rekening. Dit schrijven kunt u vervolgens tezamen met de onderstaande gegevens per post naar AmsterdamSafe sturen.

-Verklaring van Erfrecht

-NAW-gegevens van de executeur

-Kopie legitimatiebewijs van de executeur

Category: Privacy and data

Leave a Reply