Verstrekt AmsterdamSafe gegevens aan derden partijen?

Hoe snel kan ik bij mijn edelmetaal?
October 22, 2018
Hoe veilig zijn mijn persoonsgegevens?
October 22, 2018

Verstrekt AmsterdamSafe gegevens aan derden partijen?

AmsterdamSafe bewaakt uw persoonsgegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens met de extra zorg die edelmetaalopslag vereist. Voor AmsterdamSafe heeft discretie de hoogste prioriteit. AmsterdamSafe zal nooit uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij daartoe actief wordt gedwongen door een daartoe bevoegde instantie.

Category: Privacy and data

Leave a Reply