Veelgestelde vragen

Privacy en gegevens

Onder het tabblad documenten kunt u alle stukken met betrekking tot uw opslag bij AmsterdamSafe vinden .

U krijgt ieder kwartaal een overzicht van het door u te betalen bewaarloon. Op dit overzicht vindt u de waarde van het door u opgeslagen edelmetaal. Het bewaarloon wordt berekend over de vervangingswaarde van uw edelmetaal, hetgeen in sommige gevallen betekend dat de waarde wordt aangevuld met btw. Tegen deze vervangingswaarde is uw edelmetaal verzekerd.

Het is mogelijk om bij AmsterdamSafe een zakelijke rekening te openen. Bij een zakelijke aankoop in combinatie met opslag in AmsterdamSafe is het zelfs verplicht een zakelijk rekening te openen. In dat geval worden de formulieren naar u toegestuurd. De benodigde formulieren kunt u ook zelf downloaden van de website of telefonisch opvragen.

N.B. Bij het openen van een zakelijke rekening hebben wij een relevant uittreksel van de KvK (van maximaal 3 maanden oud) nodig.

Bij overlijden zal AmsterdamSafe de bevoegdheid over de account overdragen aan de wettelijke erfgenamen van de rekeninghouder. Hieronder staat de procedure die AmsterdamSafe volgt teneinde vast te stellen wie de wettelijke erfgenamen zijn.

Enkelvoudige rekening

Bij het overlijden van de rekeninghouder moet AmsterdamSafe zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht door de nabestaanden.

De executeur dient schriftelijk kenbaar te maken wat de bedoeling is met betrekking tot voortzetting ofwel beëindiging van de rekening. Dit schrijven kunt u vervolgens tezamen met de onderstaande gegevens per post naar AmsterdamSafe sturen. Totdat AmsterdamSafe deze documenten heeft ontvangen, kunnen er geen nieuwe orders worden geplaatst en/of edelmetalen worden opgehaald dan wel verkocht.

-Verklaring van Erfrecht

-NAW-gegevens van de executeur

-Kopie legitimatiebewijs van de executeur

En/of rekening

Wanneer één van de rekeninghouders komt te overlijden, moet AmsterdamSafe zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. De executeur dient schriftelijk kenbaar te maken wat de bedoeling is met betrekking tot voortzetting ofwel beëindiging van de rekening. Dit schrijven kunt u vervolgens tezamen met de onderstaande gegevens per post naar AmsterdamSafe sturen.

-Verklaring van Erfrecht

-NAW-gegevens van de executeur

-Kopie legitimatiebewijs van de executeur

AmsterdamSafe maakt u het zo makkelijk mogelijk om uw gegevens te wijzigen, daarom hebben wij voor de meest voorkomende wijzigingen speciale formulieren opgesteld. Deze documenten kunt u downloaden via de website van AmsterdamSafe. De procedures en de benodigde documentatie voor de verschillende wijzigingen vindt u in de basishandleiding van AmsterdamSafe.

Wilt u een formulier liever per post ontvangen, neem dan met ons contact via telefoonnummer +31 (0)20 658 95 98of via info@amsterdamsafe.nl.

U kunt te allen tijde telefonisch of per mail een overzicht van uw bewaardepot opvragen. Bij iedere nieuwe opname of uitslag van edelmetaal ontvangt u automatisch een actueel overzicht van uw bewaardepot.

Nee, uw informatie is om veiligheidsredenen niet online beschikbaar.

Uw persoonsgegevens worden door AmsterdamSafe met de grootste zorg bewaard. AmsterdamSafe heeft een digitale administratie die niet van buiten AmsterdamSafe benaderbaar is. De papieren backup administratie van AmsterdamSafe is veilig opgeslagen zoals u mag verwachten van een bedrijf dat is gespecialiseerd in veilige opslag. Uw gegevens zijn dus zowel tegen verlies als tegen diefstal optimaal beveiligd.

AmsterdamSafe bewaakt uw persoonsgegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens met de extra zorg die edelmetaalopslag vereist. Voor AmsterdamSafe heeft discretie de hoogste prioriteit. AmsterdamSafe zal nooit uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij daartoe actief wordt gedwongen door een daartoe bevoegde instantie.

Load More

parallax background

Heeft u vragen? Wij horen het graag.