• Nederlands
  • Engels

100% allocatie

100% allocatie

100% Allocatie betekent dat het door u opgeslagen edelmetaal voor 100% aanwezig is en volledig is gekoppeld aan uw eigen account. Als u 4 keer 250 gram goud in opslag laat nemen liggen exact die baren in uw kluis. AmsterdamSafe zal nooit deze baren vervangen voor een goudbaar van een kilo en al helemaal niet opslaan als aandeel in een grotere goudbaar. Op deze manier kan er onder geen enkele omstandigheid twijfel ontstaan over uw eigendomsrecht.

U heeft voor de opslag een eigen kluisloket, dit loket is toegewezen aan uw klantnummer en valt dus geheel onder uw beheer. Dit maakt dat directe uitlevering of verkoop altijd mogelijk is.

100% allocatie geeft u de zekerheid dat uw edelmetaal in alle gevallen verkocht of aan u geleverd kan worden.

Edelmetalen in onze kluizen zijn verzekerd op basis van 100% allocatie en gevrijwaard van een faillissement van AmsterdamSafe of het moederbedrijf AmsterdamGold. Uw opslagcontract en de daaraan verbonden administratie (waaronder ons kluis locatiesysteem) levert onomstotelijke bewijs dat het opgeslagen edelmetaal uw onvervreemdbaar economisch en juridisch eigendom is. Controle op processen en voorraad wordt twee keer per jaar uitgevoerd door het accountantskantoor EY (Ernst&Young).

parallax background

Vragen?